Monotropism

Η προσοχή, ο μονοτροπισμός και τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό

Προσοχή, μονοτροπισμός και τα διαγνωστικά κριτήρια για τον σύνδεσμο περιοδικών αυτισμού

Εκδόσεις SAGE και η Εθνική Αυτιστική Εταιρεία, Τόμος 9(2) 139-156. 051398 1362-3613(200505)9:2

 • Dinah Murray, Αυτισμός & Πληροφορική
 • Mike Lesser, Αυτισμός & Πληροφορική
 • Γουέντι Λόουσον, Αυτισμός & Πληροφορική

αναφέρουν ως: Murray D, Lesser M, Lawson W. Προσοχή, μονοτροπισμός και τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό. Αυτισμός. 2005 Μάιος; 9(2):139-56. doi: 10.1177/1362361305051398. PMID: 15857859.

Αφηρημένος

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν από μια σειρά βιβλιογραφίας που σχετίζονται με την αυτιστική κατάσταση ότι οι άτυπες στρατηγικές για την κατανομή της προσοχής είναι κεντρικές για την κατάσταση. Αυτός ο ισχυρισμός εξετάζεται στο πλαίσιο πρόσφατης έρευνας, τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό σε DSM-IV και ICD-10 και τις προσωπικές εμπειρίες ατόμων με αυτισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους συγγραφείς του άρθρου. Τα δύο πρώτα διαγνωστικά κριτήρια αποδεικνύεται ότι απορρέουν από το «περιορισμένο φάσμα συμφερόντων» που αναφέρεται στο τρίτο κριτήριο. Υποδεικνύονται οι επιπτώσεις στην πρακτική.

Λέξεις κλειδιά

προσοχή? μονοτροπισμός; τόκοι· επηρεάζουν· κίνητρο

Εισαγωγή

Τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό κάνουν ένα μπερδεμένο σύνολο. Ωστόσο, οι άτυπες στρατηγικές για την κατανομή της προσοχής φαίνεται να αποτελούν τη βάση και των δύο συνόλων διαγνωστικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, δηλαδή εκείνων στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV: Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, 1994) και στη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD-10: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1992). Υποστηρίζουμε ότι η προσοχή αποτελεί επίσης τη βάση των προτύπων υποκειμενικής εμπειρίας που αναφέρονται από άτομα στο φάσμα του αυτισμού (για παράδειγμα, Blackburn, 2000; Γκράντιν, 1995· Λόουσον, 1998· Ουίλιαμς, 1994). Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα άτυπα πρότυπα προσοχής είναι ένα χαρακτηριστικό του αυτισμού (βλ. Goldstein et al., 2001 για μια επισκόπηση). Προτείνουμε ότι το «περιορισμένο φάσμα συμφερόντων» που αναφέρεται στο τρίτο μέρος και των δύο συνόλων διαγνωστικών κριτηρίων, το οποίο ονομάζουμε μονοτροπισμό (Murray, 1992), είναι κεντρικό για την αυτιστική κατάσταση.

Προσέγγιση

Δεν προσπαθούμε να διαπιστώσουμε νέα δεδομένα για τον αυτισμό, αλλά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτό που είναι ήδη γνωστό. Η μέθοδός μας είναι να ενσωματώσουμε τα γνωστά δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα εννοιολογικό μοντέλο που είναι ικανό να ενημερώσει την πρακτική.

Υπόθεση

Ανά πάσα στιγμή η ποσότητα της προσοχής που είναι διαθέσιμη σε ένα συνειδητό άτομο είναι περιορισμένη. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα της προσοχής παίζει θεμελιώδη ρόλο στην καθημερινή ζωή. Η υπόθεση ότι η προσοχή είναι ποσοτικά περιορισμένη υποστηρίζεται από την πεπερασμένη παροχή μεταβολιτών που είναι διαθέσιμοι στον εγκέφαλο. Υπονοείται σε όλη την πειραματική ψυχολογία στην έννοια της ζήτησης εργασιών. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των νοητικών διαδικασιών για σπάνια προσοχή είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της γνωστικής διαδικασίας.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η εστίαση είναι μια ποιότητα προσοχής. Ωστόσο, αυτή η οπτική μεταφορά μπορεί να επεκταθεί για να παραμετροποιήσει την εστίαση της προσοχής μεταξύ του διάχυτου φωτός στο ένα άκρο και μιας δέσμης φακών στο άλλο. Με άλλα λόγια, η προσοχή μπορεί να κατανεμηθεί ευρέως σε πολλά συμφέροντα ή μπορεί να συγκεντρωθεί σε λίγα συμφέροντα. Οι συγγραφείς προτείνουν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την κατανομή της προσοχής να κατανέμονται κανονικά και σε μεγάλο βαθμό να καθορίζονται γενετικά.

Προτείνουμε ότι η διάγνωση του αυτισμού επιλέγει αυτά τα λίγα άτομα στο βαθύ ή σφιχτό άκρο εστίασης αυτής της κατανομής στρατηγικών. Επιπλέον, οι συγγραφείς προτείνουν ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η χρήση της γλώσσας και η μετατόπιση του αντικειμένου της προσοχής είναι όλα καθήκοντα που απαιτούν ευρέως κατανεμημένη προσοχή. Κατά συνέπεια, αυτές οι δραστηριότητες αναστέλλονται από τη διοχέτευση της διαθέσιμης προσοχής σε μερικά ιδιαίτερα διεγερμένα συμφέροντα.

Η υπόθεσή μας είναι ότι η διαφορά μεταξύ αυτιστικού και μη αυτιστικού είναι μια διαφορά στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην κατανομή της σπάνιας προσοχής. Θέλω να πω, είναι η διαφορά μεταξύ του να έχεις λίγα συμφέροντα που διεγείρονται ιδιαίτερα, τη μονοτροπική τάση, και έχοντας πολλά συμφέροντα λιγότερο διεγερμένα, την πολυτροπική τάση. Ένα διεγερμένο ενδιαφέρον είναι ένα ενδιαφέρον φορτισμένο με συναίσθημα. Χρησιμοποιούμε τη λέξη "συμφέρον" με τρόπο που συμπίπτει σε γενικές γραμμές με την κοινή γλώσσα.

Μονοτροπισμός και άλλες προσπάθειες να εξηγηθεί ο αυτισμός

Τρεις «γνωστικές εξηγήσεις» του αυτισμού έχουν ερευνηθεί διεξοδικά τα τελευταία χρόνια. Δείτε πώς τα συνοψίζει ο Ράσελ:

το βασικό γνωστικό έλλειμμα στον αυτισμό είναι η έλλειψη (ή η καθυστερημένη ή αποκλίνουσα ανάπτυξη) μιας έμφυτα καθορισμένης «ενότητας» για την εννοιολόγηση των νοητικών καταστάσεων – ο λεγόμενος μηχανισμός θεωρίας του νου . . . [ή είναι] απομείωση στην ενσωμάτωση στοιχείων σε σύνολα (Θεωρία ασθενούς κεντρικής συνοχής) [ή] μειωμένη εκτελεστική λειτουργία (θεωρία εκτελεστικής δυσλειτουργίας)». (2002, σελ. 295)

Από αυτές, η «αδύναμη κεντρική συνοχή» είναι η θέση που βρίσκεται πιο κοντά στη δική μας. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε μια ποικιλία μελετών που υποστηρίζουν την άποψη ότι το να είσαι φτωχός στην ενσωμάτωση υλικού μπορεί να σημαίνει να έχεις δυνάμεις σε άλλους τομείς (βλέπε Garner and Hamilton, 2001; Χάπε, 1999· Μότρον και Μπουράκ, 2001· Plaisted et al., 1998α· 1998β· Σάχης και Φριθ, 1993). Αυτά τα θετικά αποτελέσματα τείνουν να μετατοπίσουν την περιγραφή της θεωρητικής στάσης στη λιγότερο αρνητική «εστιασμένη λεπτομέρεια» (Happé, 1999), δίνοντας έμφαση στην «τοπική» έναντι της «παγκόσμιας» επεξεργασίας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που ευνοούν τους τύπους εξηγήσεων «κεντρικής συνοχής» στις οποίες η συγκέντρωση πληροφοριών αντιμετωπίζεται ως βασικό πρόβλημα εξηγούνται γενικά εξίσου καλά από τον μονοτροπισμό σε ένα μοντέλο ενδιαφέροντος του νου. Ωστόσο, μια σειρά από μελέτες όπως αυτές των Mottron et al. (1999) και Plaisted et al. (1999) έχουν διαπιστώσει ότι η τοπική επεξεργασία δεν έχει απαραίτητα προτεραιότητα έναντι της παγκόσμιας. Ενδέχεται να μην υπάρχουν προβλήματα στην ενσωμάτωση πληροφοριών όταν παρακολουθούνται.

Η προσοχή είναι ο πόρος για τον οποίο ανταγωνίζεται η ζήτηση εργασιών και μια εργασία είναι ένα θεσπισμένο ενδιαφέρον. Για να εκτελέσει μια εργασία (ως εργασία) κάθε άτομο πρέπει να

 • δείτε το σημείο της εργασίας – κατανοήστε τον στόχο
 • εκτιμήστε το σημείο της εργασίας – παρακινηθείτε από αυτό
 • δείτε πώς να εκτελέσετε αυτήν την εργασία – κατανοήστε ακριβώς ποια εργασία είναι, ποια βήματα πρέπει να ληφθούν για την εκτέλεσή της
 • γνωρίζουν πώς να λάβουν τα καθορισμένα βήματα.

Μονοτροπικά άτομα είναι πιθανό να έχουν προβλήματα με κάθε ένα από αυτά. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε δοκιμή ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού πληροί αυτές τις απαιτήσεις ή μπορεί να μην μετρήσει τι ισχυρίζεται ότι μετρά (για μια σχετική συζήτηση δείτε Bara et al., 2001). Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, προκύπτει από την υπόθεση της περιορισμένης προσοχής ότι η μονοτροπική εστίαση θα σημαίνει τόσο την τάση να εκτελεί το έργο καλά όσο και την τάση να χάνει την επίγνωση των πληροφοριών που σχετίζονται με όλα τα άλλα καθήκοντα.

Ο Temple Grandin, ο οποίος έχει διάγνωση αυτισμού, μας λέει ότι ως παιδί θα ήταν «Έντονα απασχολημένος με την κίνηση του περιστρεφόμενου νομίσματος ή του καπακιού, δεν είδα τίποτα ή δεν άκουσα τίποτα. Οι άνθρωποι γύρω μου ήταν τρανς γονείς. Και κανένας ήχος δεν παρείσφρησε στη σταθεροποίησή μου. Ήταν σαν να ήμουν κουφός» (Grandin and Scariano, 1986, σελ. 20). Αρκετές από τις σημαντικές περιπτωσιολογικές μελέτες του Kanner (1943) έχουν παρόμοιες περιγραφές από την άποψη ενός παρατηρητή και συχνά αναφέρουν την ικανοποίηση ή ακόμα και την εκστατική χαρά που συνοδεύει την επίτευξη των αυτοπαραγόμενων καθηκόντων. Για παράδειγμα, ένα παιδί περιγράφεται ως «πάντα ζωηρά απασχολημένο με κάτι και φαινόταν να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο, εκτός αν κάποιος έκανε μια επίμονη προσπάθεια να παρέμβει στις αυτοεπιλεγείσες πράξεις του» (1943, σελ. 227). Η ένταση του συναισθήματος που αισθάνονται πολλά από αυτά τα παιδιά είναι ένα εμφανές χαρακτηριστικό της αφήγησης του Kanner: το πρόβλημά τους είναι με τη συναισθηματική επαφή, όχι με την ίδια την επίδραση. Αυτή η έντονη εμπλοκή αντικατοπτρίζεται σε ένα άλλο επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό των περιπτώσεων του Kanner: αρκετές αναφέρονται ότι βρίσκουν την αποτυχία αφόρητη. Όπως το θέτει ο Wing, «πολλά παιδιά με αυτισμό είναι εξαιρετικά στενοχωρημένα σε οποιαδήποτε εμπειρία αποτυχίας και μίσους που πρέπει να διορθωθούν αν κάνουν λάθος» (1996, σελ. 131). Αυτά τα παιδιά τείνουν να είναι ιδιαίτερα εστιασμένα στην εργασία, αν και τα καθήκοντά τους μπορεί να διαφέρουν από τα δικά μας.

Ο Plaisted υποστηρίζει ότι, «Οι στενότερες έννοιες και τα σαφέστερα όρια κατηγοριών … θα μείωνε την πιθανότητα ενεργοποίησης με τη συνειρμική διέγερση των εννοιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της τρέχουσας σειράς ερεθισμάτων» (2001, σελ. 166). Θεωρούμε αυτά τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του μονοτροπισμού, αλλά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτές οι στενότερες έννοιες είναι ιδιαίτερα φορτισμένες με την επίδραση: τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού τείνουν είτε να ενδιαφέρονται με πάθος είτε να μην ενδιαφέρονται καθόλου. Σύμφωνα με το μοντέλο μας, ένα επακόλουθο αυτής της στενής εστίασης είναι η έλλειψη οποιασδήποτε γενικευμένης δομημένης πρόβλεψης: αυτοί είναι άνθρωποι που ζουν σε έναν κόσμο στον οποίο συμβαίνουν επανειλημμένα ξαφνικές εμπειρίες. Όπως συχνά περιγράφει ο Ros Blackburn, ο οποίος μιλάει για τον αυτισμό από την οπτική γωνία ενός εσωτερικού, αυτά μπορεί να έχουν τη σοκαριστική δύναμη ενός μπαλονιού που εκρήγνυται πίσω από το κεφάλι κάποιου. Ομοίως, τα λίγα συμφέροντα που θα δημιουργηθούν θα διαμορφωθούν από πληροφορίες που δημιουργούν ισχυρές και σαφείς προσδοκίες – οι οποίες αν συγχυθούν θα τείνουν να προκαλούν οξεία δυσφορία. Αυτές οι ισχυρές και σαφείς προσδοκίες, οι οποίες αποκτήθηκαν με μια τέτοια προσπάθεια, είναι πιθανό να είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρακαμφθούν. Αυτό που μερικές φορές αναφέρεται ως «επεξεργασία από πάνω προς τα κάτω» (Engel et al., Το 2001), δηλαδή η εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με την ερμηνεία της τρέχουσας εμπειρίας, θα περιοριστεί απότομα στον μονοτροπισμό, καθώς θα περιοριστεί στις πληροφορίες που αποκτήθηκαν σε σχέση με το (αντικειμενικά) στενό φάσμα συμφερόντων. Δεν είναι ότι η «επεξεργασία από πάνω προς τα κάτω» αποδοκιμάζεται, αλλά ότι θα τείνει να είναι ιδιοσυγκρασιακή και ανθεκτική στη διόρθωση. Για παράδειγμα, στο Russell (2002) τα άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού καλούνται να αναστείλουν τις σκληρά κερδισμένες γνώσεις τους (Mari et al., 2003) υπέρ μιας έμμεσης διαδικασίας, και αυτό είναι πολύ δύσκολο.

Επομένως, από τη δική μας οπτική γωνία, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε μια προτίμηση για το "τοπικό" και όχι για το "παγκόσμιο", ή για τη λεπτομέρεια σε ένα σύνολο. μάλλον τείνει να υπάρχει υπερ-επίγνωση μέσα στο τούνελ της προσοχής, και μια γενική έλλειψη προσδοκίας, δηλαδή υπο-επίγνωση, έξω από αυτό. Το μοτίβο των ασυνήθιστων αισθητηριακών αποκρίσεων σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού – το οποίο ο Bogdashina (2003), μετά τον Asperger (1944, όπως μεταφράστηκε από τον Frith, 1991), συνοψίζει ότι τείνει να είναι είτε υπερ- είτε υπο-ευαίσθητος – αντικατοπτρίζει αυτό. Η γενική έλλειψη ετοιμότητας περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό τις κοινές προσδοκίες που στηρίζουν την τυπική ευαισθητοποίηση. Οι έννοιες σχετικά με το τι μπορεί να μετράει για άλλους ανθρώπους ως Gestalt μπορεί να απουσιάζουν. Ως αποτέλεσμα αυτού, αυτά τα «αιχμηρά όρια κατηγοριών» που προσδιορίζει ο Plaisted μπορεί να είναι εξαιρετικά ιδιοσυγκρασιακά και μπορεί να μην συμπίπτουν με τα όρια που επιβάλλονται από μια κοινή γλώσσα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να έχει ως συνέπεια να μην προκύψει το οιονεί αυτόματο συμπέρασμα που καθιστούν δυνατές οι δομημένες αλληλένδετες σημασιολογικές κατηγορίες γλωσσών. Όπως παρατήρησε ο Τζόρνταν, το άτομο με αυτισμό τείνει να είναι «φαινομενολόγος, προσπαθώντας να μάθει από αυτό που φαίνεται, ακούγεται, αισθάνεται, μυρίζει, παρά από αυτό που μπορεί να υπονοηθεί ή να συναχθεί από αυτές τις αισθήσεις» (1990, σελ. 165). Η Donna Williams, η οποία γράφει για τον αυτισμό από την οπτική γωνία ενός μυημένου, έχει εξετάσει αυτά τα ζητήματα και υποθέτει ότι οι επιπτώσεις και τα συμπεράσματα και οι αφηγήσεις χρησιμοποιούν ένα γλωσσικό σύστημα που απομακρύνει τους περισσότερους ανθρώπους από τον κόσμο που βιώνουν σε αισθητηριακό επίπεδο: «Το άτομο που αισθάνεται μπορεί να μην ασχολείται με το νόημα, το σκοπό ή τη λειτουργία των ανθρώπων, των πλασμάτων, των τόπων ή των πραγμάτων» (1998, σ. 105). Αυτά αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας καλλιέργειας που παρασύρει τους ανθρώπους σε παρόμοιες συμπεριφορές, τις οποίες τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού τείνουν να χάσουν. Όπως το έθεσαν οι Jordan et al., «Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να είναι πιο διαφορετικά μεταξύ τους από άλλα λόγω της έλλειψης κοινωνικοποίησης σε μια κοινή κουλτούρα» (1999, σελ. 29).

Οι Bryson et al. (1997), στην επισκόπηση της προσέγγισης της εκτελεστικής λειτουργίας, δίνουν έμφαση στη μεγάλη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων στην έρευνα που περιλαμβάνει άτομα στο φάσμα του αυτισμού, τόσο εντός όσο και μεταξύ των αποτελεσμάτων της μελέτης. Αυτή η μεταβλητότητα συμβάλλει στα προβλήματα της ανάπτυξης μιας σαφούς εικόνας των διαφορών του φάσματος του αυτισμού και μερικές φορές μπορεί να μπερδέψει τους ερευνητές. Βλέπουμε τη μεγάλη μεταβλητότητα ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού που έχουν φυσικά λίγα, στενά συμφέροντα, και κατά τη διάρκεια των αναπτυσσόμενων ετών εκείνα τα συμφέροντα δεν περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον να είναι μέρος του κοινωνικού κόσμου. Προτείνουμε ότι το άνισο προφίλ δεξιοτήτων στον αυτισμό εξαρτάται από το ποια ενδιαφέροντα έχουν εκτοξευθεί σε μονοτροπικό superdrive και τα οποία έχουν μείνει ανυποχώρητα από οποιαδήποτε αισθητή εμπειρία. Αναμένουμε να δούμε αυτή την ανομοιομορφία σε κάθε περιοχή και θα εκπλαγούμε να βρούμε ομοιόμορφα χαρακτηριστικά σε πληθυσμούς με διαφορές στο φάσμα του αυτισμού, εκτός από εκείνους που είναι εγγενείς στον μονοτροπισμό. Δηλαδή, θα περιμέναμε ισχυρές σταθερές προτιμήσεις για ένα στενό φάσμα προβλέψιμων ελκυστών και στρατηγικές μάθησης και σκέψης που δεν εξαρτώνται από την ταυτόχρονη διέγερση μιας σειράς διακριτών ενδιαφερόντων, όπως συγκρίσεις, μεταφορές, συμφραζόμενα και κοινωνικά κίνητρα. Θα προβλέψαμε επίσης δυσκολίες με τη μετατόπιση του γνωστικού συνόλου , εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο στόχος είναι ένας ισχυρός ελκυστής για αυτό το άτομο: δηλαδή, όπου απευθύνεται σε ένα από τα λίγα προηγούμενα ενδιαφέροντα αυτού του ατόμου. Τα μονοτροπικά άτομα θα επωφεληθούν από το να τους δοθεί περισσότερος χρόνος για να καλύψουν τα προβλήματα μετατόπισης των σετ.

Τα προβλήματα με τη μετατόπιση του γνωστικού συνόλου είναι ένα από τα πιο ισχυρά ευρήματα στην έρευνα για τον αυτισμό: όπως το έθεσαν οι Bryson et al., «η ικανότητα γρήγορου και ακριβούς προσανατολισμού και μετατόπισης της προσοχής φαίνεται να απαιτεί υπερβολική προσπάθεια» (1997, σελ. 254· βλ. επίσης Courchesne et al., 1994; Χιουζ και Ράσελ, 1993· Lovaas et al., 1971; Ozonoff et al., 1994). Πρόκειται για ένα «έλλειμμα εκτελεστικής λειτουργίας», το οποίο η έρευνα έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει. Αυτό το βλέπουμε ως επακόλουθο της ακραίας εστίασης του έργου. Πράγματι, οι Bryson et al. (1997) αναφέρουν επίσης αποτελέσματα που δείχνουν «αν μη τι άλλο ανώτερη διατήρηση του συνόλου» σε ερευνητικά θέματα στο φάσμα του αυτισμού. Βλέπουμε επίσης τα προβλήματα μετατόπισης συνόλων που σχετίζονται με τα σημεία που κάνει το Plaisted (2001) σχετικά με τη «μείωση της συνειρμικής διέγερσης» που μειώνει τη «γενεαλογία». Το γενικότερο πρόβλημα του "να κολλήσεις", του να μην μπορείς να προχωρήσεις χωρίς προτροπές, είναι αποτέλεσμα αυτού. Φαίνεται ότι μόνο όταν ένα τρέχον ενδιαφέρον είναι στο παιχνίδι ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού ξέρουν τι να κάνουν, εξ ου και οι δυσκολίες με τον ελεύθερο χρόνο που αναφέρονται τόσο συχνά στον αυτισμό.

Οι Brock et al. (2002) σημειώνουν, όπως και εμείς, το εύρος των διαφορών αυτιστικής επεξεργασίας που μπορούν να αποδοθούν στην έλλειψη ταυτόχρονης γνωστικής δραστηριότητας.

Προτείνουν ότι «η κατάρρευση της ολοκλήρωσης οφείλεται σε ελλείμματα στη χρονική σύνδεση μεταξύ τοπικών [νευρωνικών] δικτύων» (2002, σ. 220). Η δική μας πρόταση αφορά τη γνώση: δεν γνωρίζουμε τη συνάφειά της με τη νευρωνική δραστηριότητα. Πιστεύουμε ότι η έλλειψη προσοχής είναι το κλειδί για την έλλειψη ταυτόχρονης δραστηριότητας, και όχι η έλλειψη συγχρονισμού αυτή καθαυτή. Από την άποψη της μονοτροπικής νόησης δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη να τεθεί ένας πρόσθετος μηχανισμός «χρονικής δέσμευσης». Οι Brock et al. προτείνουν επίσης ότι σε «άτομα με χαμηλή λειτουργία το έλλειμμα θα είναι διάχυτο, επηρεάζοντας την ολοκλήρωση ακόμη και μεταξύ εγγύς εγκεφαλικών περιοχών» (2002, σ. 212)· υποψιαζόμαστε ότι οι συνέπειες του μονοτροπισμού θα ποικίλουν ομοίως.

Το μοντέλο του μονοτροπισμού υποστηρίζει ότι η από κοινού ενεργοποίηση διακριτών συμφερόντων είναι απίθανη αν και όχι αδύνατη: διαφορετικές συνολικές ποσότητες προσοχής μπορεί να εμφανιστούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές σε οποιοδήποτε άτομο. Εάν η κατανόηση και το κίνητρο είναι παρόντα, ακόμη και τα λιγότερο εμφανώς ικανά άτομα με αυτισμό μπορεί να είναι σε θέση να κάνουν κάποια πράγματα εντυπωσιακά καλά, αν και αυτό που κάνουν μπορεί να είναι έξω από τα όρια της κοινωνικής αποδοχής. Όταν υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα προσοχής, για παράδειγμα σε περιόδους υψηλών κινήτρων, εάν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός συμφερόντων, μπορούν να γίνουν ή να ενισχυθούν συνδέσεις.

Ως εκ τούτου, δεν πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο όταν συζητάμε τις δυνατότητες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού να προτείνουμε ότι έχουν «αδυναμία» να κάνουν αυτό ή εκείνο. Προτείνουμε ότι είναι πιο ακριβές να μιλάμε για άτομα που έχουν δυσκολίες με αυτό ή εκείνο, παρά για ανικανότητα. Πιστεύουμε ότι η ρίζα των κοινωνικών προβλημάτων που μερικές φορές θεωρούνται πυρήνας στον αυτισμό είναι πιθανώς εύστοχη και είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα προβλήματα επιδεινώνονται από την αφθονία του μονοτροπισμού.

Για μια σε βάθος επισκόπηση των ψυχολογικών θεωριών του αυτισμού, η οποία υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των ζητημάτων γύρω από την επίγνωση του εαυτού και του άλλου στον αυτισμό, βλέπε Ιορδανία (1999). και βλέπε επίσης Hobson (1990) και Lee and Hobson (1998). Προβλήματα με την κατανόηση της κοινωνικής διαδικασίας και τον προσδιορισμό άλλων ανθρώπων ως πλασμάτων με τις δικές τους ανεξάρτητες σκέψεις και ελπίδες συμπυκνώθηκαν για λίγο στην ιδέα ότι «μια ενότητα αφιερωμένη στη θεωρία του νου» έλειπε στον αυτισμό, αφήνοντας το υπόλοιπο της νόησης άθικτο (Baron-Cohen et al., 1985). Ωστόσο, αρκετές μελέτες (για παράδειγμα, Bowler, 1992; Ντάλγκρεν και Τρίλλινγκσγκααρντ, 1996· Roeyers et al., 2001) υποστηρίζουν την άποψη ότι όταν η θεωρία των νοητικών καθηκόντων γίνεται πλήρως κατανοητή από τους συμμετέχοντες με αυτισμό, δεν υπάρχουν προβλήματα στην εκτέλεσή τους, αλλά σε πραγματικές καταστάσεις η εργασία που απαιτεί τείνουν να είναι πολύ μεγάλες (Bara et al., 2001). Πάρα πολλά ξεχωριστά καθήκοντα ενσωματώνονται γρήγορα στην προσαρμοστική αντίδραση σε άλλους ανθρώπους:«Σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής, πολλές κρίσιμες κοινωνικές ενδείξεις συμβαίνουν πολύ γρήγορα. Η μη παρατήρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε μια γενική αποτυχία στην αξιολόγηση της έννοιας ολόκληρων καταστάσεων, αποκλείοντας έτσι προσαρμοστικές αντιδράσεις σε αυτές» (Klin κ.ά., 2003, σ. 345). Έχει επίσης καταστεί προφανές ότι οι δεξιότητες της «θεωρίας του νου» τείνουν να συσχετίζονται με τη γενική κατανόηση της ζωής σε έναν κοινό κόσμο, όπως καταλήγουν οι Dahlgren και Trillingsgaard: «η πιθανότητα ότι τα παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο Asperger θα λύσουν τη θεωρία των νοητικών εργασιών αυξάνεται με το επίπεδο νοημοσύνης, λεκτικής νοημοσύνης και χρονολογικής ηλικίας» (1996, σελ. 762).

Ο μονοτροπισμός και τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό Πιστεύουμε ότι η χρήση της έννοιας του ενδιαφέροντος από εμάς συμμορφώνεται στενά με την καθομιλουμένη χρήση και αντιστοιχεί στη χρήση ενδιαφέροντος που εμφανίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια των DSM-IV και ICD-10. (Η αρίθμηση των κριτηρίων εδώ ταιριάζει με αυτό στο πρωτότυπο και όχι με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται σε αυτό το άρθρο.) Πρώτος:

Κριτήριο 3   Περιορισμένα επαναλαμβανόμενα και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, όπως εκδηλώνονται από . . . τα ακόλουθα:

 1. που περιλαμβάνει την ενασχόληση με ένα ή περισσότερα στερεότυπα και περιορισμένα πρότυπα ενδιαφέροντος [εδώ DSM-IV = ICD-10] που είναι ανώμαλο είτε σε ένταση είτε σε εστίαση [μόνο DSM-IV].

Προτείνουμε τα περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς και δραστηριοτήτων και τα περιορισμένα συμφέροντα που αναφέρονται σε αυτό το κριτήριο να προκύπτουν από τη μονοτροπική τάση. Το DSM-IV επιβεβαιώνει την άποψη του Kanner (1943) ότι τα συμφέροντα των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού τείνουν να είναι ασυνήθιστα έντονα ή εστιασμένα. Για παράδειγμα:

Είναι σαν να είμαι συντονισμένος να προσέχω τα πουλιά. Αν ένα πουλί πετάξει πέρα, πάνω ή μπροστά μου, «τραβάει» αμέσως την προσοχή μου. Δεν έχει σημασία τι άλλο συμβαίνει, μέσα ή χωρίς εμένα, το ενδιαφέρον μου είναι τα πουλιά. Μπορώ να τους παρακολουθώ για ώρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είμαι σε κατάσταση έντονης χαράς. Μερικές φορές αυτή η ένταση με κάνει να κλαίω. 1

Ο πολυτροπισμός συνεπάγεται την ύπαρξη πολλών συν-διεγερμένων συμφερόντων που συνεχώς δημιουργούν και ενισχύουν τις συνδέσεις μεταξύ τους. Ο μονοτροπισμός έχει ως αποτέλεσμα να μην καταγράφονται μεγάλες περιοχές πιθανών πληροφοριών.

Έχω πολλά από τα κομμάτια των πληροφοριών αποθηκευμένα στη μνήμη μου και μπορώ να τα απαριθμήσω, αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω τις συνδέσεις που μου επιτρέπουν να τα συνδυάσω με απτό τρόπο και να με οδηγήσουν σε δράση.

Σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού, τα συμφέροντα θα τείνουν να είναι ασύνδετα ή ιδιοσυγκρασιακά συνδεδεμένα. Όπως υποστηρίζουν οι Allen και Lesser (1993) στο άρθρο τους σχετικά με την κατασκευή λαθών και την ανακάλυψη στην εξέλιξη, οι ιδιοσυγκρασιακές ιδιότητες είναι πολύτιμες για το είδος, αν όχι για το άτομο. Ενώ οι πολλαπλές συνδέσεις μεταξύ των συμφερόντων απαιτούν χρόνο για να αναπτυχθούν στον αυτισμό, οι συνδέσεις εντός των συμφερόντων, για παράδειγμα οι υπολογισμοί, μπορεί να φαίνονται στιγμιαίες (Hermelin, 2001).

Μπορώ να ονομάσω τα πολλά πουλιά με την ποικιλία των κλήσεων και το τραγούδι των πουλιών γύρω μου κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην εξοχή. Ωστόσο, δυσκολεύομαι να απαντήσω σε μία μόνο ερώτηση σχετικά με το τι θα ήθελα για μεσημεριανό γεύμα.

Ένα μονοτροπικό ενδιαφέρον είναι πολύ πιο κλειστό από ένα τυπικό ενδιαφέρον. Τα τυπικά συμφέροντα ρέουν το ένα στο άλλο μέσα από τόσες πολλές συνδέσεις που οι μόνες σταθερές διακρίσεις τους μπορούν να αποκτηθούν πολιτισμικά. Αντίθετα, τα μονοτροπικά ενδιαφέροντα είναι βαθιές λεκάνες έλξης όπου η προσοχή τραβιέται και μπορεί να εκφραστεί σε μια σκέψη ή ενέργεια ξανά και ξανά. Κανένας εναλλακτικός ελκυστής δεν μπορεί να είναι εμφανής.

Κριτήριο 3 (συνέχεια)

 1. προφανώς άκαμπτη προσκόλληση σε συγκεκριμένες, μη λειτουργικές ρουτίνες ή τελετουργίες
 2. στερεότυποι και επαναλαμβανόμενοι κινητικοί τρόποι (π.χ. χτύπημα χεριών ή δακτύλων ή συστροφή ή σύνθετες κινήσεις ολόκληρου του σώματος)
 3. επίμονη ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων.

Για παράδειγμα:

Αν και τόσοι πολλοί από εμάς έχουμε εκπληκτικές αναμνήσεις για γεγονότα και αριθμούς, αυτές είναι δευτερεύουσες σε σχέση με την ανάγκη μας για τάξη. Όταν πρόκειται για θέματα ευημερίας μας, είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στην ανάγκη για τάξη, οικειότητα και διαβεβαίωση. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να «προχωρήσω» αν δεν εκπληρωθούν ορισμένες τελετουργικές προσδοκίες (γεύματα, λέξεις, γεγονότα). Κατά καιρούς, παρόλο που μου έχουν ειπωθεί συγκεκριμένα πράγματα, χάνω την αίσθηση της πραγματικότητάς τους και είμαι απελπισμένος να τα ξαναγνωρίσω. Μπορεί να κάνω την ίδια ερώτηση για να λάβω διαβεβαίωση ή μπορεί να μην ξέρω πώς να το κάνω αυτό. Μπορεί απλά να κάθομαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για ώρες κουνώντας και νιώθοντας τρομοκρατημένος.

Η επαναλαμβανόμενη αποτυχία να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των δικών τους και άλλων ανθρώπων (Lawson, 1998) μπορεί να οδηγήσει σε φόβο, ένα κυρίαρχο συναίσθημα για πολλούς ανθρώπους με αυτισμό (Grandin, 1995; Λόουσον, 2001).

Για ένα άτομο σε μια σήραγγα προσοχής κάθε απροσδόκητη αλλαγή είναι απότομη και είναι πραγματικά, αν και σύντομη, καταστροφική: μια πλήρης αποσύνδεση από μια προηγούμενη ασφαλή κατάσταση, μια βουτιά σε μια ανούσια χιονοθύελλα αισθήσεων, μια τρομακτική εμπειρία που μπορεί να συμβεί πολλές φορές σε μια μέρα. Μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για να προκύψει οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον. Η πρώτη λεκάνη έλξης που προσελκύει το ενδιαφέρον είναι πιθανό να είναι μια οικεία ενέργεια που μπορεί να αντικαταστήσει οποιαδήποτε τάση επανάληψης της αποτυχημένης προσπάθειας (Cesaroni and Garber, 1991; Λόουσον, 2001).

Συνειδητοποίησα ότι ήταν αναστατωμένη μαζί μου, αλλά δεν ήξερα γιατί. Άρχισα αμέσως να τρίβω τα δάχτυλά μου ρυθμικά και περπάτησα σε μικρούς κύκλους σε μια προσπάθεια να κάνω τα κακά συναισθήματα να φύγουν.

Αυτές οι οικείες και καθησυχαστικές ενέργειες περιλαμβάνουν μια ποικιλία από εκείνες τις συμπεριφορές που μερικές φορές αναφέρονται ως «stimming», π.χ. βουητό, λίκνισμα, χειροπέδες.

Είμαστε τώρα σε θέση να εξετάσουμε την επίδραση του μονοτροπισμού στα άλλα διαγνωστικά κριτήρια.

Κριτήριο 1
Ποιοτική βλάβη στην κοινωνική αλληλεπίδραση, όπως εκδηλώνεται με τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα:

 1. σημαντικές διαταραχές στη χρήση πολλαπλών μη λεκτικών συμπεριφορών, όπως το βλέμμα με το μάτι, η έκφραση του προσώπου, η στάση του σώματος και οι χειρονομίες για τη ρύθμιση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
 2. αποτυχία ανάπτυξης σχέσεων ομοτίμων κατάλληλων για το αναπτυξιακό επίπεδο
 3. έλλειψη αυθόρμητης επιδίωξης κοινής χρήσης της απόλαυσης, των ενδιαφερόντων ή των επιτευγμάτων με άλλους ανθρώπους (π.χ. λόγω έλλειψης επίδειξης, μεταφοράς ή επισήμανσης αντικειμένων ενδιαφέροντος σε άλλους ανθρώπους)
 4. έλλειψη κοινωνικής ή συναισθηματικής αμοιβαιότητας [σημείωση: η περιγραφή δίνει τα ακόλουθα ως παραδείγματα: μη ενεργός συμμετοχή σε απλό κοινωνικό παιχνίδι ή παιχνίδια, προτίμηση μοναχικών δραστηριοτήτων ή συμμετοχή άλλων σε δραστηριότητες μόνο ως εργαλεία ή «μηχανικά» βοηθήματα].

Όλες αυτές οι «ποιοτικές διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση» αφορούν την απουσία της συνήθους επίκτητης συμπεριφοράς ευθυγράμμισης ή συντονισμού των συναισθημάτων και των ενεργειών κάποιου με εκείνα των άλλων ανθρώπων (Ιορδανία, 1999). Στον κοινωνικό λόγο οι άνθρωποι εναλλάσσονται για να καθορίσουν, στιγμή προς στιγμή, το τρέχον κοινό συμφέρον (Murray, 1986). Τα μονοτροπικά άτομα μπορεί να μην μάθουν ποτέ πώς να συμμετέχουν, για διάφορους λόγους. Ο βασικός λόγος είναι η αποσπασματική και μερική επίγνωση που προκύπτει από τη μονοτροπική εστίαση. Φαίνεται ότι μπορεί να χρειαστούν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού πολλά χρόνια περισσότερο από ό, τι τα τυπικά παιδιά για να αναγνωρίσουν την ξεχωριστή ύπαρξη άλλων ανθρώπων (Attwood, 1992; Χόμπσον, 1990· Λόουσον, 1998).

Αν και σίγουρα καταλαβαίνω την έννοια του «φίλου» τώρα, ως παιδί δεν το κατάλαβα αυτό. Ακόμη και η ιδέα ότι άλλοι άνθρωποι ήταν ξεχωριστοί από μένα, δεν εξετάστηκε. Αν σκεφτόμουν μια σκέψη πίστευα ότι οι άλλοι θα ήξεραν τι σκεφτόμουν. Επομένως, πρέπει να ήξεραν τι χρειαζόμουν. Η αποτυχία να καλύψω τις ανάγκες μου είχε ως αποτέλεσμα να αισθάνομαι θυμωμένος, πληγωμένος και ασήμαντος. Ακόμα και τώρα, ως ενήλικας, πρέπει να το ελέγχω συχνά.

Σε ένα μονοτροπικό παιδί, η αναγνώριση της ύπαρξης των άλλων θα συμβεί μόνο στο βαθμό που άλλοι άνθρωποι ασχολούνται με την εκπλήρωση των συμφερόντων που απασχολούν αυτό το παιδί. Διαφορετικά, η ύπαρξη άλλων ανθρώπων, όπως η ύπαρξη των πάντων έξω από το στενά εστιασμένο μονοτροπικό τούνελ προσοχής, μπορεί να μην προσκρούει καθόλου. Μόλις συμβεί το κρίσιμο βήμα της παρατήρησης άλλων ανθρώπων, υπάρχουν ακόμη αρκετά περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν προτού μπορέσει να αναπτυχθεί η κοινωνική κατανόηση και τα κίνητρα που είναι επαρκή για την πραγματική συμμετοχή στον διάλογο. Σε έναν κοινωνικό κόσμο στον οποίο οι κανόνες ήταν απλοί, σαφείς και αναλλοίωτοι, ο μονοτροπισμός μπορεί να μην αποτελεί εμπόδιο (Segar, 1997).

Είναι τόσο καλό όταν ξέρω (επειδή το άτομο μου έχει πει) τι αισθάνεται ένα άτομο. Στη συνέχεια, μπορώ να προσαρμόσω ανάλογα τη συμπεριφορά μου. Πρέπει να πω, όμως, ότι αυτό είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί με άτομα που δεν έχω άμεση επίγνωση.

Επειδή η εκμάθηση μιας δεξιότητας συνεπάγεται ότι ενδιαφέρεστε να το κάνετε αυτό και επειδή ο μονοτροπισμός αποδίδει μια πολύ αποσπασματική άποψη του κόσμου, αναπόφευκτα αναπτύσσεται ένα άνισο προφίλ δεξιοτήτων. Τόσο η επίγνωση όσο και τα κίνητρα επηρεάζονται από τον μονοτροπισμό. Ο μονοτροπισμός καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσουμε τη συνεχή ροή του κοινωνικού λόγου. Επιπλέον, οι γνωστικές επιδράσεις του μονοτροπισμού αναστέλλουν την ταυτόχρονη συνειδητοποίηση διαφορετικών προοπτικών και περιορίζουν τη μοντελοποίηση των ενδιαφερόντων των άλλων ανθρώπων, έτσι ώστε το μονοτροπικό άτομο να μην ξέρει πώς να ταιριάζει μαζί τους. Στα μονοτροπικά άτομα, η συνειδητοποίηση άλλων απόψεων είναι ένα επίτευγμα και όχι ένα φυσικό φαινόμενο και μπορεί να μην συμβεί μέχρι να βρεθεί καλά στην ενήλικη ζωή, αν ποτέ.

«Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Είπαν ότι θα μπορούσαν να το κάνουν. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να είσαι «φίλος» με κάποιον. Τους εμπιστεύτηκα πραγματικά και τώρα με απογοήτευσαν". "Λοιπόν, στην πραγματικότητα", είπε ο δάσκαλος, "τους επιτρέπεται να αλλάξουν γνώμη. Μερικές φορές η ζωή μας απογοητεύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό ή χρήσιμο να έχεις έναν φίλο, σημαίνει απλώς ότι μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν άλλα πράγματα να τους συμβαίνουν και δεν μπορούν πάντα να είναι όλα όσα περιμένουμε».

Για μένα ήταν μια αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι «επιτρέπεται» να αλλάξουν γνώμη. Μπορεί να έχουν καλές ιδέες, καλές προθέσεις και πολλά κίνητρα. Ωστόσο, μπορεί να συνειδητοποιήσουν κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός ή κατανόηση που λειτουργεί ως μια νέα κατεύθυνση και τους απομακρύνει από την αρχική τους πορεία. Αυτή ήταν μια από τις πρώτες φορές που συνειδητοποίησα ότι άλλοι άνθρωποι ήταν πραγματικά ξεχωριστοί από μένα, είχαν τις δικές τους σκέψεις και μερικές φορές δεν σκέφτονταν το ίδιο πράγμα που ήμουν εγώ. Ήμουν σαράντα χρονών τότε.

Οποιοδήποτε επίτευγμα απαιτεί δαπάνη προσπάθειας και προσοχής και σίγουρα δεν θα συμβεί χωρίς κίνητρα. Η επίγνωση ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις είναι μια απαραίτητη αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για τη μοντελοποίηση άλλων. Το άτομο πρέπει επίσης – συνειδητά ή όχι – να αντιληφθεί μια αξία στο να δαπανήσει την προσπάθεια που απαιτείται για να μοντελοποιήσει τους άλλους. Για άλλη μια φορά, ο μονοτροπισμός είναι ένα εμπόδιο με περισσότερους από έναν τρόπους. Ενώ βρίσκεστε σε μια σήραγγα προσοχής, η αντίληψη της αξίας οτιδήποτε έξω από αυτή τη σήραγγα είναι δύσκολη ή αδύνατη. Η ανάγκη να μοντελοποιήσουμε άλλους ανθρώπους μπορεί να προκύψει μόνο εντός του ενεργού συμφέροντος, διαφορετικά δεν θα συμβεί – δεν θα εκδηλωθεί καθόλου.

Ως εκ τούτου, εάν πρόκειται να προκύψει αυτή η ανάγκη να μοντελοποιηθούν άλλοι, τότε θα είναι επειδή άλλοι άνθρωποι έχουν επιλέξει να εισέλθουν στη σήραγγα προσοχής του ατόμου και έχουν διαδραματίσει αποτελεσματικό ρόλο εκεί (Lawson, 2001; Webster et al., 2002).

Για έναν μονοτροπικό στοχαστή, αν κάτι δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν, δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις όπως θα υπήρχαν για έναν πολυτροπικό στοχαστή. Αντί για το προβλεπόμενο αποτέλεσμα υπάρχει ολική καταστροφή (Lawson, 1998). Η ολοκληρωτική καταστροφή είναι έντονα αποθαρρυντική. Οι άνθρωποι με μια αποσπασματική κατανόηση του κόσμου γενικά, και ειδικά του κόσμου του ρευστού κοινωνικού λόγου, είναι απίθανο να καταφέρουν να κρίνουν πότε και πώς να συμμετάσχουν.

Οι προσπάθειες κοινωνικής συμμετοχής μπορεί να είναι από τις πιο αποκαρδιωτικές εμπειρίες για άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Θυμάμαι ότι ήμουν γύρω από το τραπέζι σε αρκετές περιπτώσεις. Μερικές φορές είναι να φάτε ένα γεύμα, άλλες φορές είναι να είστε μέρος κάποιας ομάδας συζήτησης. Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολες γιατί για να κατανοήσω καλά τι συμβαίνει, πρέπει να εστιάσω όλη μου την προσοχή σε μια σειρά δραστηριοτήτων ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, πρέπει να κοιτάξω τι κάνουν τα σώματα των ανθρώπων και τις εκφράσεις του προσώπου τους. Πρέπει να ακούσω τα λόγια τους και να επεξεργαστώ ολόκληρο το γεγονός. Πρέπει επίσης να εξετάσω το ρόλο μου σε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση και στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσω αν πρέπει να απαντήσω σε κάτι. Μετά από όλα αυτά πρέπει να καταλάβω ποια θα πρέπει να είναι η απάντησή μου. Συχνά το κάνω λάθος γιατί μερικές φορές η προσοχή μου είναι αλλού εστιασμένη και μου λείπει το περιεχόμενο και το πλαίσιο των γεγονότων. Λόγω αυτών των δυσκολιών αποφεύγω κοινωνικές καταστάσεις που δεν είναι υπό τον έλεγχό μου. Συχνά αισθάνομαι πολύ ηλίθιος όταν συνειδητοποιώ ότι όλες οι πτυχές της συνομιλίας συνεχίζονται γύρω μου και δεν είχα παρατηρήσει τη σημασία τους. Νομίζω ότι αισθάνομαι αυτή την αίσθηση αδικίας γιατί θα οδηγήσει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι δεν είμαι πολύ έξυπνος, κάτι που δεν είναι αλήθεια.

Τέλος, οι δυσκολίες στην επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του λόγου, όπως συζητήθηκαν στο κριτήριο 2, παρεμποδίζουν επίσης τις κοινωνικές σχέσεις.

Κριτήριο 2

Ποιοτικές βλάβες στην επικοινωνία όπως εκδηλώνονται από τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 1. καθυστέρηση ή πλήρης έλλειψη της ανάπτυξης της ομιλούμενης γλώσσας (που δεν συνοδεύεται από προσπάθεια αντιστάθμισης μέσω εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, όπως χειρονομία ή παντομίμα)
 2. σε άτομα με επαρκή ομιλία, έντονη αναπηρία στην ικανότητα έναρξης ή διατήρησης μιας συνομιλίας με άλλους
 3. στερεότυπη και επαναλαμβανόμενη χρήση της γλώσσας ή ιδιοσυγκρασιακή γλώσσα
 4. έλλειψη ποικίλου, αυθόρμητου παιχνιδιού ή κοινωνικού μιμητικού παιχνιδιού κατάλληλου για αναπτυξιακό επίπεδο.

Αυτά τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μπορούν να ανιχνευθούν σε μονοτροπικές αντιλήψεις και μοτίβα σκέψης που κατακερματίζουν την κατανόηση, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που φαίνονται προφανή σε άτομα με διάχυτη και όχι στενά εστιασμένη προσοχή να μπορούν να χαθούν εντελώς. Τα μονοτροπικά άτομα θα τείνουν να μην αναγνωρίζουν ακολουθίες γεγονότων, επειδή δεν έχει γίνει καμία γνωστική σύνδεση μεταξύ των στοιχείων της ακολουθίας. Μια άλλη πτυχή αυτών των δυσκολιών είναι η αντίσταση στην αλλαγή την οποία ο Kanner (1943) προσδιόρισε ως κεντρική πτυχή του αυτισμού, η οποία κατά την άποψή μας προκύπτει από την παρουσία βαθιών, αυτοπροσδιοριζόμενων σηράγγων προσοχής: κάθε απροσδόκητη αλλαγή φαίνεται απότομη και απαιτεί χρόνο για προσαρμογή (Lawson, 2001). Ωστόσο, εάν το τρέχον ηγετικό ενδιαφέρον δεν είναι αρκετά έντονα δεσμευμένο, μπορεί να υπάρχει αστάθεια στην οποία μικροσκοπικά ερεθίσματα συνεχίζουν να τραβούν την προσοχή (Lawson, 1998).

Για να ακούσω τι λένε οι άλλοι, συχνά πρέπει να κοιτάξω μακριά τους. Το κάνω αυτό γιατί αν τους κοιτάξω, ενώ μου μιλάνε, το άκουσμά μου σε αυτά που λέγονται παρεμποδίζεται από την παρακολούθηση των εκφράσεων του προσώπου τους.

Οι συνομιλίες είναι ακολουθίες γεγονότων σε διάφορα επίπεδα: φωνητική (ήχος), φωνολογική (ήχος που διέπεται από κανόνες), συντακτική (γραμματική), σημασιολογική (έννοιες λέξεων και προτάσεων) και ρεαλιστική (προσαρμοσμένη στα τρέχοντα ενδιαφέροντα του άλλου) (Green, 2001; Λυών, 1968· Μάρεϊ, 1986). Στο φωνητικό επίπεδο, οι ήχοι που ακούγονται μπορεί να μην αναγνωρίζονται ως συνδεδεμένοι μεταξύ τους, αλλά μπορεί να εκληφθούν ως μερικοί μόνο μερικοί από τους πολλούς θορύβους σε ένα αδιαφιλτράριστο, αδιαφοροποίητο ακουστικό περιβάλλον. Αν η γλώσσα δεν γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να συνειδητοποιήσουν τα μονοτροπικά άτομα ότι η γλώσσα έχει νόημα. Αναγκαστικά, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τη γλώσσα σε μια συνομιλία.

Κατά την επικοινωνία με προγλωσσικά βρέφη, οι άνθρωποι τείνουν να χρησιμοποιούν εκφωνήσεις μιας ή δύο λέξεων, να αρθρώνουν καθαρά και με κάποια δύναμη και να αναφέρονται σε αντικείμενα στα οποία το βρέφος δείχνει ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, όταν το μωρό έχει παρατηρήσει μια γάτα, θα μπορούσαμε να πούμε, " Γάτα! Γάτα! Μουνί γάτα!!» Χρησιμοποιούμε φυσικά το τρέχον ενδιαφέρον του βρέφους για να προωθήσουμε την εκμάθηση γλωσσών. Ωστόσο, μια σειρά από χαρακτηριστικά του μονοτροπισμού μπορεί να επηρεάσουν την απόκτηση της γλώσσας. Σε μονοτροπικά βρέφη με ακουστική υποευαισθησία (Bogdashina, 2003) η σήραγγα προσοχής μπορεί να είναι τόσο αδιαπέραστη που το ερέθισμα δεν καταγράφεται. Εκείνοι με ακουστική υπερ-ευαισθησία (Blackman, 1999; Bogdashina, 2003) μπορεί να βρει το ερέθισμα συντριπτικό και να προσπαθήσει να το αποφύγει.

Αυτά τα παιδιά μπορεί να μην μάθουν να μιλούν καθόλου. Άλλα μονοτροπικά βρέφη μπορούν να καθορίσουν την ίδια τη γλώσσα ως πρωταρχικό αντικείμενο ενδιαφέροντος και να την παρακολουθήσουν μόνος τους, εις βάρος άλλων τομέων ενδιαφέροντος. Δεδομένου ότι η απόκτηση χωρικής και σωματικής επίγνωσης στα βρέφη συμβαίνει ταυτόχρονα με την απόκτηση γλώσσας, η ανάπτυξη της χωρικής και σωματικής επίγνωσης μπορεί επίσης να επηρεαστεί σε παιδιά που αργότερα προσελκύουν διάγνωση αυτισμού ή συνδρόμου Asperger.

Δεν χρησιμοποιούσα τη γλώσσα μέχρι που ήμουν τεσσάρων ετών. Ωστόσο, όταν αποφάσισα ότι η γλώσσα ήταν χρήσιμη, τη χρησιμοποίησα με σχολαστικό τρόπο με λέξεις πέρα από τα χρόνια μου. Για παράδειγμα, "αυτές οι ουσίες τροφίμων δεν πληρούν τις μαγειρικές μου απαιτήσεις".

Σε ορισμένα βρέφη στο φάσμα του αυτισμού, η πλήρης γλωσσική παλινδρόμηση αναφέρεται μετά από μια αρχική περίοδο λεξιλογικής ανάπτυξης (Blackman, 1999; MRC, 2001). Αυτά τα βρέφη μπορεί να αρχίσουν να μαθαίνουν τον λόγο ως τρόπο έκφρασης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να αποθαρρύνονται από τη γλώσσα από μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτά. Καθώς το λεξιλόγιο του βρέφους αυξάνεται σταδιακά, άλλοι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν λέξεις ως τρόπο να καταλάβουν το ενδιαφέρον του βρέφους. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να κοιτάζει μια μπάλα, αλλά ένας ενήλικας μπορεί να πιστεύει ότι το παιδί πρέπει να ενδιαφέρεται για τη γάτα. Αντί να κοιτάζει την μπάλα και να λέει "μπάλα!", ο ενήλικας δείχνει τη γάτα και λέει "γάτα!". Μόλις το βρέφος μάθει τη λέξη «γάτα», ο ενήλικας διαθέτει ένα εργαλείο για το χειρισμό του συστήματος συμφερόντων του βρέφους. Η διατάραξη της σήραγγας προσοχής είναι μια οδυνηρή εμπειρία. Η γλώσσα μπορεί ξαφνικά να γίνει ελκυστική για ένα βαθιά μονοτροπικό βρέφος.

Ο λόγος επιβάλλει ενδιαφέρον στον ακροατή. Η ομιλία χρησιμοποιείται μεταξύ ατόμων για την ευθυγράμμιση συμφερόντων (Murray, 1986). Έτσι χρησιμοποιείται συνήθως η ομιλία και για τους περισσότερους ανθρώπους είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Ακριβώς όπως μερικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται το γαργάλημα ως οδυνηρό και επεμβατικό, ενώ οι περισσότεροι το βλέπουν ως διασκεδαστικό και αστείο, έτσι μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τη χειριστική χρήση της γλώσσας επώδυνη και επεμβατική.

Οι κανόνες του λόγου είναι ρευστοί, πολύπλοκοι, ασαφείς, ανεξήγητοι και φορτισμένοι με μεταβαλλόμενα κοινωνικά νοήματα. Πώς ξέρουμε πότε οι άνθρωποι έχουν σταματήσει για να δώσουν τη σειρά τους σε άλλους ανθρώπους; Γιατί οι άνθρωποι λένε αυτά που λένε; Πώς ταιριάζει ο τονισμός τους με τις έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιούνται; Πότε είναι σκόπιμο να κάνετε παύση για να αφήσετε κάποιον άλλο να μιλήσει και γιατί; Είναι οδυνηρά δύσκολο για τα μονοτροπικά άτομα να μάθουν τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα (Lawson, 2001). Όταν υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να πάνε στραβά, χρειάζεται το υψηλότερο κίνητρο για να επιμείνουμε στη γλώσσα.

Υπήρξε μια εποχή που σταμάτησα να μιλάω για σχεδόν ένα χρόνο γιατί απλά φαινόταν να με βάζει σε μπελάδες.

Πολλοί μονοτροπικοί άνθρωποι είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν στη συζήτηση επειδή τη βρίσκουν τόσο αποθαρρυντική όσο και οδυνηρά απαιτητική. Εκείνοι οι μονοτροπικοί άνθρωποι που έχουν κατακτήσει σημασιολογικούς και συντακτικούς κανόνες και είναι σίγουροι για τις γνώσεις τους σε κάποιον τομέα ενδιαφέροντος μπορεί ωστόσο να αργήσουν να παρατηρήσουν ανησυχία ή έλλειψη ενδιαφέροντος για τους ακροατές τους. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να περάσουν από τη ζωή χωρίς να αντιληφθούν τα ρεαλιστικά ελαττώματα στο στυλ της διεύθυνσής τους: άλλοι μπορεί να αρχίσουν να παρατηρούν αυτές τις ανεπάρκειες ανά πάσα στιγμή στην ανάπτυξή τους. Η κατάθλιψη είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης, και αναφέρεται συχνά: για αρκετές προσωπικές αναφορές δείτε Willey (2003), και για μια ανασκόπηση δείτε Ghaziuddin et al. (2002).

Επιπλέον, τα μονοτροπικά άτομα μπορεί να μην βλέπουν νόημα στην επικοινωνία λόγω της σύγχυσης σχετικά με την αυτονομία και την προσωπική ταυτότητα και των επακόλουθων δυσκολιών στην αναγνώριση των ορίων μεταξύ του εαυτού και των άλλων (Jordan, 1999; Μάρεϊ, 1996).

Συμπέρασμα: επιπτώσεις στην πράξη

Νομίζω ότι για πολλούς από εμάς που έχουμε διαγνωστεί ότι βρισκόμαστε στο φάσμα του αυτισμού, η απαίτηση να πρέπει να «δώσουμε προσοχή» σε τόσα πολλά πράγματα, ταυτόχρονα, είναι ένας εφιάλτης. Τείνουμε να εστιάζουμε σε ένα πράγμα κάθε φορά και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι «χάνουμε» πολλές επιφανειακές πληροφορίες που δίνουν πλαίσιο σε μεγάλο μέρος της ζωής (συζήτηση, προσδοκία, συνειδητοποίηση). Ωστόσο, όταν κάποιος το καταλαβαίνει αυτό, θα πρέπει να κάνει τη σχέση μαζί μας λιγότερο ενοχλητική. Όταν είμαι αναστατωμένος, μπορεί να δώσω μηνύματα που μπορούν να παρερμηνευθούν ως «δύσκολα». Το μεγαλύτερο μέρος της δύσκολης συμπεριφοράς, ωστόσο, που παρατηρείται στον αυτισμό, οφείλεται στο φόβο και τη δυσφορία. Το να μάθουμε να το αναγνωρίζουμε αυτό είναι το πρώτο βήμα για να βοηθήσουμε όλους μας να αναπτύξουμε πιο κατάλληλα συστήματα επικοινωνίας.

Προκειμένου να εργαστούν αποτελεσματικά και κατάλληλα, οι ασκούμενοι πρέπει να έχουν κάποια κατανόηση του αινίγματος του αυτισμού. Αντίστοιχα, τα άτομα με αυτισμό πρέπει να έχουν κάποια κατανόηση των αινιγμάτων της καθημερινής ύπαρξης. Για τα άτομα με αυτισμό, η κατανόηση είναι συγκεκριμένη, χωρίς πλαίσιο και εξαρτάται από την ευαισθητοποίηση που τείνει να είναι ιδιαίτερα εστιασμένη και έτσι χάνει εύκολα πολλές σχετικές πληροφορίες.

Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις για την πρακτική. Στα μονοτροπικά άτομα τα συναισθήματα είναι ακραία – ο τρόμος, η έκσταση, η οργή και η ερήμωση εναλλάσσονται με την απόσπαση. Οι κρίσεις είναι επίσης ακραίες, οπότε πρέπει να διδαχθεί η αποδοχή της αβεβαιότητας και του απρόβλεπτου και η ύπαρξη κατηγορηματικής αβεβαιότητας. Οι συναισθηματικές ανταμοιβές είναι ζωτικής σημασίας για τα κίνητρα. Η επίγνωση του να έχει κανείς τα συναισθήματά του σε αρμονία με αυτά του άλλου είναι ικανοποιητική, και όπως συμβαίνει με όλες τις συναισθηματικές καταστάσεις, γίνεται έντονα αισθητή από τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Η ανταμοιβή για τους νευροτυπικούς ανθρώπους για την προσπάθεια συντονισμού στα ενδιαφέροντα και τις συναισθηματικές καταστάσεις των μονοτροπικών ατόμων μπορεί να είναι εξίσου έντονη. Για όλους τους ενδιαφερόμενους, οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της επιδίωξης των ίδιων των συμφερόντων του ατόμου τείνουν να αντέχουν και να εκτιμώνται από αυτούς.

Έχουν προκύψει οι ακόλουθες ευρετικές μέθοδοι, τις οποίες θεωρούμε χρήσιμες ανεξάρτητα από το επίπεδο λειτουργίας των ενδιαφερόμενων ατόμων:

 • Παρακινήστε τις συνδέσεις με άλλους ανθρώπους και τις θετικές απόψεις για την κοινωνία, μέσω των συμφερόντων του ατόμου: «Ξεκινήστε από εκεί που είναι το παιδί».
 • Διασφάλιση της απόκτησης συνδέσεων μέσω της επιδίωξης των συμφερόντων ενός ατόμου. οι ενδογενώς υποκινούμενοι δεσμοί θα είναι ισχυρότεροι και πιο σταθεροί.
 • Βελτιώστε την κατανόηση για να διορθώσετε ψευδείς ή μερικές συνδέσεις.
 • Μειώστε τις απαιτήσεις εργασιών σε πολυπλοκότητα, πίεση χρόνου και άσχετα ερεθίσματα.
 • Κάντε τις εργασίες ουσιαστικές: εάν οι εργασίες και οι ιδέες μεταφέρονται σε μικρές μερίδες, βεβαιωθείτε ότι η συνολική συγγένεια των τμημάτων είναι κατανοητή.

Θα θέλαμε να δούμε περισσότερη έρευνα για τον μονοτροπισμό και τρόπους αντιμετώπισής του και μεγιστοποίησης της αξίας του.

Επιβεβαίωση

Είμαστε ευγνώμονες για την ενθάρρυνση και τις συμβουλές των ανώνυμων
σχολιαστών μας. Είμαστε επίσης ευγνώμονες στους ακόλουθους για τη συμβολή
τους στην ανάπτυξη των ιδεών σε αυτό το άρθρο, σε ορισμένες περιπτώσεις για μια περίοδο αρκετών
ετών: Peter Allen, David N. Andrews, Uta Frith, Franky Happé, Rita
Jordan, David Potter, Stuart Powell, Paul Shattock, Ferenc Virag και Andrew
Walker. Η Eve Grace και η Nita Graham έχουν διαδραματίσει ανεκτίμητο ρόλο στη
διασαφήνιση της άρθρωσης της υπόθεσής μας. Τέλος, ευχαριστούμε την Jeanette Buirski που πρότεινε τη λέξη «μονοτροπισμός» το 1991 για
να συμπυκνώσει τις πρώτες
μας σκέψεις για τον αυτισμό.

Σημείωση

1 Εκεί που τα σχόλιά της εμφανίζονται όπως εδώ, σε μικρότερο τύπο και εσοχή, η Lawson, η οποία έχει διάγνωση αυτισμού, γράφει συγκεκριμένα από υποκειμενικά αυτιστική
άποψη. Αλλού συνεισφέρει ως συνάδελφος ερευνητής.

Αναφορές

ΆΛΕΝ, Π.Μ. & ΛΈΙΚΕΡ, Μ.ΤΖ. (1993) «Εξέλιξη: Νόηση, Άγνοια και Επιλογή», στο Ε. ΛΑΖΛΟ , Ι. ΜΑΣΟΥΛΙ , Ρ. ΑΡΔΗΓΙΑΝΗ & Β. CSANYI (επιμ.) Η εξέλιξη των γνωστικών χαρτών.Λονδίνο: Γκόρντον και Παραβίαση .
Μελετητής Google
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1994) Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, 4η έκδοση (DSM-IV).Ουάσιγκτον, DC: APA .
Μελετητής Google
ASPERGER, H. (1944) ' " Αυτιστική Ψυχοπάθεια" στην Παιδική Ηλικία', τρανς. U. Φριθ στο U. FRITH (επιμ.) Αυτισμός και σύνδρομο Asperger, σ. 37-93.Κέιμπριτζ: Πανεπιστημιακός Τύπος του Κέιμπριτζ, 1992.
Μελετητής Google
ATTWOOD, T. (1992) «Διαχείριση της ασυνήθιστης συμπεριφοράς παιδιών και ενηλίκων με αυτισμό», τμήμα επαγγελματιών, Επικοινωνία 26 (2).
Μελετητής Google
BARA, B.G. , BUCCIARELLI, M. &colle, L. (2001) «Επικοινωνιακές ικανότητες στον αυτισμό: Στοιχεία για τα ελλείμματα προσοχής», Εγκέφαλος και γλώσσα 77: 216-240 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
ΒΑΡΩΝΟΣ -ΚΟΕΝ, Σ. , ΛΈΣΛΙ, Α.Μ. & FRITH, U. (1985) «Έχει το αυτιστικό παιδί μια "Θεωρία του Νου";» , Νόηση 21: 37-46 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
BLACKBURN, R. (2000) «Εντός και χωρίς αυτισμό» , Καλή πρακτική αυτισμού 1 (1): 2-8 .
Μελετητής Google
BLACKMAN, L. (1999) Η ιστορία της Λούσι: Αυτισμός και άλλες περιπέτειες.Μπρισμπέιν: Βιβλίο στο χέρι.Λονδίνο: Τζέσικα Κίνγκσλεϊ , 2001.
Μελετητής Google
BOGDASHINA, O. (2003) Αισθητηριακά αντιληπτικά ζητήματα στον αυτισμό και το σύνδρομο Asperger: Διαφορετικές αισθητηριακές εμπειρίες – Διαφορετικοί αντιληπτικοί κόσμοι.Λονδίνο: Τζέσικα Κίνγκσλεϊ .
Μελετητής Google
BOWLER, D.M. (1992) «Θεωρία του Νου» στο Σύνδρομο Άσπεργκερ, Εφημερίδα της Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 33: 877-893 . |
Μελετητής Google MedlineΙΣΙ
BROCK, J. , BROWN, C.C. , BOUCHER, J. &RIPPON, G. (2002) «Η υπόθεση του χρονικού δεσμευτικού ελλείμματος του αυτισμού», Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 14: 209-224 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
ΜΠΡΆΙΣΟΝ, Σ.Ε. , LANDRY, R. &WAINWRIGHT, J.A. (1997) «Μια συστατική άποψη της εκτελεστικής δυσλειτουργίας στον αυτισμό: Ανασκόπηση πρόσφατων αποδεικτικών στοιχείων», στο J.A. ΜΠΟΥΡΑΚ &Ι.Τ. ENNS (επιμ.) Προσοχή, ανάπτυξη και ψυχοπαθολογία, σ. 232-259.Νέα Υόρκη: Γκίλφορντ .
Μελετητής Google
CESARONI, L. &GARBER, M. (1991) «Εξερευνώντας την εμπειρία του αυτισμού μέσω αφηγήσεων από πρώτο χέρι», Περιοδικό αυτισμού και αναπτυξιακών διαταραχών 21 (3): 303-313 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
COURCHESNE, E. , TOWNSEND, J. , AKSHOOMOFF, N.A. , SAITOH, O. , YEUNG COURCHESNE, R. , LINCOLN, A .J. , ΙΑΚΩΒΟΣ, H.E. , HAAS, R.H. , SCHREIBMAN, L. &LAU, L. (1994) «Εξασθένηση στη μετατόπιση της προσοχής σε αυτιστικούς και παρεγκεφαλιδικούς ασθενείς», Συμπεριφορική νευροεπιστήμη 108 (5): 848-865 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
ΝΤΑΛΓΚΡΕΝ, Σ.Ο. & TRILLINGSGAARD, A. (1996) «Θεωρία του νου σε μη καθυστερημένα παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο Asperger. Ένα ερευνητικό σημείωμα, Εφημερίδα της Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 37: 759-763 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
ΕΝΓΚΕΛ, Α .Κ. , FRIES, P. & SINGER, W. (2001) «Δυναμικές προβλέψεις: Ταλαντώσεις και συγχρονισμός στην επεξεργασία από πάνω προς τα κάτω», Ανασκοπήσεις φύσης: Νευροεπιστήμη 2: 704-716 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
FRITH, U. (επιμ.) (1991) Αυτισμός και σύνδρομο Asperger.Κέιμπριτζ: Πανεπιστημιακός Τύπος του Κέιμπριτζ . |
Μελετητής Google Διασταυρούμενη αναφορά
GARNER, I. &HAMILTON, D. (2001) «Αποδεικτικά στοιχεία για την κεντρική συνοχή: Τα παιδιά με αυτισμό βιώνουν οπτικές ψευδαισθήσεις;», στο Αυτισμός: Η αναζήτηση της συνοχής, σ. 75-85.Λονδίνο: Τζέσικα Κίνγκσλεϊ .
Μελετητής Google
GHAZIUDDIN, M. , GHAZIUDDIN, N. &GREDEN, J. (2002) «Κατάθλιψη σε άτομα με αυτισμό: Επιπτώσεις στην έρευνα και την κλινική φροντίδα», Εφημερίδα του αυτισμού και των αναπτυξιακών διαταραχών 32 (4): 299-306 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
GOLDSTEIN, G. , JOHNSON, C.R. &MINSHEW, N.J. (2001) «Διαδικασίες προσοχής στον αυτισμό», Εφημερίδα του Αυτισμού και των Αναπτυξιακών Διαταραχών 31 (4): 433-440 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
GRANDIN, T. (1995) Σκέψη σε εικόνες.Νέα Υόρκη: Vintage / Τυχαίο σπίτι .
Μελετητής Google
ΓΚΡΑΝΤΙΝ, Τ. &ΣΚΑΡΙΑΝΟ, Μ.Μ. (1986) Ανάδυση, χαρακτηρισμένη αυτιστική.Νοβάτο, Καλιφόρνια: Αρένα .
Μελετητής Google
GREEN, J. (2001) Γλώσσα.Μίλτον Κέινς: Ανοιχτός Πανεπιστημιακός Τύπος .
Μελετητής Google
HAPPÉ, F.G.E. (1999) «Αυτισμός: Γνωστικό έλλειμμα ή γνωστικό στυλ;», Τάσεις στις Γνωστικές Επιστήμες 3: 216-222 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
HERMELIN, B. (2001) Φωτεινά θραύσματα του νου: Μια προσωπική ιστορία έρευνας με αυτιστικούς Σαβάντες.Λονδίνο: Τζέσικα Κίνγκσλεϊ .
Μελετητής Google
ΧΟΜΠΣΟΝ, Ρ .Π. (1990) «Σχετικά με την προέλευση του εαυτού και την περίπτωση του αυτισμού», Ανάπτυξη και Ψυχοπαθολογία 2: 163-181 . |
Μελετητής Google Διασταυρούμενη αναφορά
HUGHES, C. &RUSSELL, J. (1993) «Οι δυσκολίες των αυτιστικών παιδιών με την ψυχική απεμπλοκή από ένα αντικείμενο: Οι επιπτώσεις της στις θεωρίες του αυτισμού», Αναπτυξιακή Ψυχολογία 29: 498-510 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηΙΣΙ
ΙΟΡΔΑΝΙΚΗ, R.R. (1990) «Εγώ κι εσύ: Ένα πρόβλημα για τον αυτισμό;», στο Πειραματική Ψυχολογία, σ. 157-171.

Μελετητής Google Παρουσιάστηκε αρχικά στη Διάσκεψη durham του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρακτικά που μπορούν να ληφθούν από τη Μονάδα Έρευνας για τον Αυτισμό, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο του Sunderland, Sunderland SR2 7EE, Ηνωμένο Βασίλειο.
Μελετητής Google
ΙΟΡΔΑΝΙΚΗ, R.R. (1999) Διαταραχές αυτιστικού φάσματος: Ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο για επαγγελματίες.Λονδίνο: Φούλτον .
Μελετητής Google
ΙΟΡΔΑΝΙΚΗ, R . R, MACLEOD, C. & BRUNTON, L. (1999) «Κάνοντας ειδικό στα ειδικά σχολεία: Μια μελέτη περίπτωσης της παροχής για μαθητές με αυτισμό σε ένα σχολείο για μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες», στο Καλή πρακτική αυτισμού, Απρίλιος, σ. 27-43.Η Σχολή Εκπαίδευσης, Το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο .
Μελετητής Google
KANNER, L. (1943) «Αυτιστικές διαταραχές της συναισθηματικής επαφής», Νευρικό παιδί 2: 217-250 .
Μελετητής Google
ΚΛΙΝ, Α. , ΤΖΌΟΥΝς, Β. , ΣΟΥΛΤς, Ρ .Τ. – VOLKMAR, F.R. (2003) «Ο θεμελιωτικός νους. Από τις πράξεις στη νόηση: Διδάγματα από τον αυτισμό», Φιλοσοφικές Συναλλαγές της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου, Σειρά Β 358: 345-360 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
LAWSON, W. (1998) Η ζωή πίσω από το γυαλί: Μια προσωπική αφήγηση της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού.Lismore, ΝΝΟ: Πανεπιστημιακός Τύπος του Νότιου Σταυρού.Λονδίνο: Τζέσικα Κίνγκσλεϊ .
Μελετητής Google
LAWSON, W. (2001) Κατανόηση και εργασία με το φάσμα του αυτισμού.Λονδίνο: Τζέσικ Κίνγκσλεϊ .
Μελετητής Google
ΛΙ, Α. &ΧΌΜΠΣΟΝ, Ρ.Π. (1998) «Σχετικά με την ανάπτυξη αυτο-εννοιών: Μια ελεγχόμενη μελέτη των παιδιών και των εφήβων με αυτισμό», Εφημερίδα της Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 39: 1131-1144 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
LOVAAS, O.I. , SCHREIBMAN, L. , KOEGEL, R. &REHM, R. (1971) «Επιλεκτική ανταπόκριση από αυτιστικά παιδιά σε πολλαπλές αισθητηριακές εισροές», Εφημερίδα της Ανώμαλης Ψυχολογίας 77 (2): 211-222 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
LYONS, J. (1968) Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία.Κέιμπριτζ: Πανεπιστημιακός Τύπος του Κέιμπριτζ . |
Μελετητής Google Διασταυρούμενη αναφορά
MARI, M. , CASTIELLO, U. , MARKS, D. , MARRAFFA, C. &PRIOR, M. (2003) «Το κίνημα reach-to-grasp σε παιδιά με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού», στο Αυτισμός, νους και εγκέφαλος, ειδικό τεύχος φιλοσοφικών συναλλαγών: Βιολογικές επιστήμες 358 (1430): 393-403 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
MOTTRON, L. & BURACK, J. (2001) «Ενισχυμένη αντιληπτική λειτουργία στην ανάπτυξη του αυτισμού», στο J.A. ΜΠΟΥΡΑΚ , Τ. ΣΑΡΜΑΝ , Ν. ΓΙΡΜΙΓΙΑ &P.R. ZELAZO (επιμ.) Η ανάπτυξη του αυτισμού: Προοπτικές από τη θεωρία και την έρευνα, σ. 131-148.Μαχουά, NJ: Ερλμπάουμ .
Μελετητής Google
MOTTRON, L. , BURACK, J. , STAUDER, J. &ROBAEY, P. (1999) «Αντιληπτική επεξεργασία μεταξύ ατόμων υψηλής λειτουργικότητας με αυτισμό», Εφημερίδα της Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 40 (2): 203-212 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
ΜΆΡΕΪ, ΝΤ.Κ.Κ. (1986) «Γλώσσα και ενδιαφέροντα», αδημοσίευτη διατριβή, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Μελετητής Google
ΜΆΡΕΪ, ΝΤ.Κ.Κ. (1992) «Προσοχή και αυτισμός», στο Ζώντας με τον αυτισμό: Το άτομο, η οικογένεια και ο επαγγελματίας . Παρουσιάστηκε αρχικά στη Διάσκεψη durham του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρακτικά που μπορούν να ληφθούν από την Ερευνητική Μονάδα Αυτισμού, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο του Sunderland, Sunderland SR2 7EE, Ηνωμένο Βασίλειο.
Μελετητής Google
ΜΆΡΕΪ, ΝΤ.Κ.Κ. (1996) «Κοινή προσοχή και ομιλία στον αυτισμό», στο Θεραπευτική Παρέμβαση στον Αυτισμό . Παρουσιάστηκε αρχικά στη Διάσκεψη durham του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρακτικά που μπορούν να ληφθούν από την Ερευνητική Μονάδα Αυτισμού, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο του Sunderland, Sunderland SR2 7EE, Ηνωμένο Βασίλειο.
Μελετητής Google
OZONOFF, S. , STRAYER, D.L. , MCMAHON, W.M. &FILLOUX, F. (1994) «Ικανότητες εκτελεστικής λειτουργίας στον αυτισμό και το σύνδρομο Tourette: Μια προσέγγιση επεξεργασίας πληροφοριών», Περιοδικό Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 35: 1015-1032 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΣ, Κ.Γ. (2001) «Μειωμένη γενίκευση στον αυτισμό: Μια εναλλακτική λύση στην αδύναμη κεντρική συνοχή», στο J.A . BURACK, T. CHARMAN, N. YIRMIYA &P. R. ZELAZO (επιμ.) Η ανάπτυξη του αυτισμού: Προοπτικές από τη θεωρία και την έρευνα, σ. 131-148.Μαχουά, NJ: Ερλμπάουμ .
Μελετητής Google
ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΣ, Κ.Γ. , O 'RIORDAN, M. & BARON -COHEN, S. (1998a) «Ενισχυμένη διάκριση του μυθιστορήματος, πολύ παρόμοια ερεθίσματα από ενήλικες με αυτισμό κατά τη διάρκεια μιας αντιληπτικής μαθησιακής εργασίας», Εφημερίδα της Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 39 (5): 765-775 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΣ, Κ.Γ. , O 'RIORDAN, M. & BARON -COHEN, S. (1998b) «Ενισχυμένη οπτική αναζήτηση για έναν συνδετικό στόχο στον αυτισμό: Ένα ερευνητικό σημείωμα», Εφημερίδα της Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 39 (5): 777-783 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΣ, Κ.Γ. , SWETTENHAM, J. & REES, L. (1999) «Τα παιδιά με αυτισμό δείχνουν τοπική προτεραιότητα σε μια διαιρεμένη εργασία προσοχής και παγκόσμια προτεραιότητα σε μια εργασία επιλεκτικής προσοχής», Το περιοδικό της παιδικής ψυχολογίας και ψυχιατρικής 40 (5): 742-754 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηΙΣΙ
ROEYERS, H. , BUYSSE, A. , PONNET, K. &PICHAL, B. (2001) «Προώθηση προηγμένων δοκιμών mindreading: Ενσυναισθητική ακρίβεια σε ενήλικες με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή», Εφημερίδα της Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 42 (2): 271-278 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
RUSSELL, JAMES (2002) «Γνωστικές θεωρίες του αυτισμού», στο J. ΧΑΡΙΣΟΝ & Α. OWEN (επιμ.) Γνωστικά ελλείμματα στις εγκεφαλικές διαταραχές.Λονδίνο: Ντάνιτς .
Μελετητής Google
SEGAR, M. (1997) Αντιμετώπιση: Ένας οδηγός επιβίωσης για άτομα με σύνδρομο Asperger.Νότιγχαμ: Διαγνωστικό Κέντρο Πρώτων Χρόνων . Μια έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.autismandcomputing.org.uk
Μελετητής Google
SHAH, A. &FRITH, U. (1993) «Γιατί τα αυτιστικά άτομα δείχνουν ανώτερη απόδοση στο έργο του σχεδιασμού μπλοκ;», Εφημερίδα της Παιδικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 34 (8): 1351-1364 . |
Μελετητής Google ΔιασταυρούμενηMedlineΙΣΙ
WEBSTER, A. , WEBSTER, V. &FEILER, A. (2002) «Ερευνητικά στοιχεία, πολεμική και ευαγγελισμός: Πώς λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την πρώιμη παρέμβαση στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος», Εκπαιδευτική και Παιδική Ψυχολογία 19 (3): 54-67 .
Μελετητής Google
ΓΟΥΙΛΙ, Λ . H . (επιμ.) (2003) Σύνδρομο Asperger στην εφηβεία.Λονδίνο: Τζέσικα Κίνγκσλεϊ .
Μελετητής Google
WILLIAMS, D. (1994) Κάποιος κάπου.Λονδίνο: Διπλή ημέρα .
Μελετητής Google
WILLIAMS, D. (1998) Αυτισμός και αίσθηση: Το ξεχασμένο ένστικτο.Λονδίνο: Τζέσικα Κίνγκσλεϊ .
Μελετητής Google
WING, L. (1996) Το αυτιστικό φάσμα: Ένας οδηγός για γονείς και επαγγελματίες.Λονδίνο: Αστυφύλακας .
Μελετητής Google
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (1992) Η Διεθνής Ταξινόμηση των Ψυχικών και Συμπεριφορικών Διαταραχών: Κλινικές Περιγραφές και Διαγνωστικές Κατευθυντήριες Γραμμές, 10η rev. edn (ICD-10).Γενεύη: ΠΟΥ .
Μελετητής Google

Μετάβαση στο περιεχόμενο