Monotropism

Diskusjonsnotat om eugenikk og mangfold

av Dinah KC Murray (2012)

Betydningen av å bevare mangfold er allment anerkjent i det 21. det gjelder mennesker også.

Det er en økende tendens til å beskrive autisme som en sykdom av pestlignende dimensjoner, ofte ytterligere karakterisert som å være "på en ekstrem" en "alvorlig handikaptilstand" og kontrastert med "den andre ekstreme" av autisme der mange mennesker skjelner en elite av genier.   

Store mengder offentlige forskningsmidler er viet til genetikken til autisme.Ledende forskere på dette feltet liker å understreke de ekstreme forskjellene i det 'autistiske spekteret' når det gjelder en radikal splittelse mellom de briljante og dudene hvis gener skal, de antyder, bli klippet fra det menneskelige genom. Men ifølge Mottron et al .2006) "Det er ingen tilgjengelige overbevisende data som autisme med versus uten overt topper av evne, med versus uten overt tale, eller generell autisme versus Asperger syndrom, er forskjellig på et genetisk nivå." Selv om det var slike data, er potensialet for å fjerne en variasjon fra det menneskelige sortiment svært bekymringsfullt både økologisk og etisk grunnlag.

Forventningsfulle foreldre med stor mulighet for å få et såkalt "lavt fungerende" autistisk barn, er i økende grad sannsynlig å motta genetisk rådgivning og muligheten for oppsigelse. Leger ved University College Hospital i London tilbyr det som kalles "King Herod-løsningen" for tilfeller der autisme "har påført familien alvorlig lidelse": de foreslår screening for mannlige embryoer fordi det er større sannsynlighet for autisme hos menn. Men siden autisme er definert i forhold til kulturelle normer og forventninger, er samfunnet nødvendigvis den andre siden av ligningen.Autisme eksisterer som en dysfunksjon bare i forhold til samfunnet.Kort sagt, autisme er ikke en sykdom, det er en sosialt problematisk forskjell.At autisme ikke er en sykdom bæres ut i de mange forskningsfunnene som viser "forbedret perseptuell funksjon" i autisme (se Mottron et al. 2006).

Endringsraten og de ulike behandlingskravene i dagliglivet har steget kraftig i forrige århundre (Økonom, 1999).I Storbritannia har arbeidsplasser som krever en grad av sosial allsidighet økt sin andel av arbeidsmarkedet fra om lag en tredjedel i 1841 til tre kvartaler i 2001 (Murray, 2006).Disse endringene er spesielt utfordrende for autistiske mennesker. Mer typiske mennesker har for tiden ikke mye tid til denne atypiske måten å være menneske på. Autistisk mann Freestone Wilson foreslo på 1990-tallet at autistiske mennesker fungerer som sivilisasjonens "gruvearbeidernes kanarifugler".Når luften i gruven er forgiftet, forhindrer vi ikke at kanarifugler blir født i tilfelle de lider av giftet og opprører oss: vi renser luften eller lukker gruven.

Vi mener det er fornærmende og bør anerkjennes som fornærmende å nekte autistiske mennesker personskap, å si at deres måte å være syk på, å sympatisere med deres mord, eller å antyde at uten dem ville menneskeheten være bedre. Denne typen språk – som har blitt vanlig i diskusjoner om autisme – vil bli anerkjent som inflammatorisk og ulovlig hvis det brukes på en etnisk gruppe eller seksuell tilbøyelighet. Det må være strengt, juridisk forbudt på alle områder, spesielt "genetisk rådgivning". I praksis underbygger disse diskriminerende holdningene både argumentet for utryddelse av antatt 'lavt fungerende autisme' og den urovekkende trenden for foreldre som dreper sine autistiske barn å bli sett på som uheldige ofre for barnets tilstand.

Vi hevder at menneskeheten er like beriket av autistiske mennesker som av noen andre. Hvis vi dehumaniserer andre mennesker, dehumaniserer vi oss selv så vel som dem.

For mer om disse problemene, vennligst ta en titt på Autism Demonized og

og Naturlig variasjon – Autismeblogg: Prenatal genetisk testing: Feil og misforstått

og følg koblingene der.

Skip to content